Ter aanvulling op HR-support  zijn wij een unieke samenwerking aangegaan met Marxman advocaten. Met Marxman advocaten beschikt PIM over deskundige arbeidsrecht advocaten. Daarmee kan, als werkgever en werknemer, verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst of ontslagaanvraag via het UWV een beroep worden gedaan op Marxman advocaten. Desgewenst kunnen we de juridische documenten (zoals de arbeidsovereenkomst) juridisch laten toetsen en informeren we elkaar over de gevolgen van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld Wet Flexibiliteit en Zekerheid). Voor alle overige HR-diensten (van werving, selectie, indiensttreding, beoordelen, functioneren, verzuim, uitdiensttreding en dergelijke) kunt u altijd een beroep blijven doen op de professionele HR-adviseurs van HR-support.

De voordelen kort voor u op een rijtje

 HRsupportbyPIM logo2  Marxman Advocaten hoge resolutie
• HR-instrumenten
• Advies organisatiestructuur rekening houdend met besturingsmodel
• Arbeidsvoorwaarden (individueel en collectief)
• Werving, selectie en indiensttreding
• Beoordelen en functioneren
• Opleiden en ontwikkelen
• Uitdiensttreding (voornamelijk vrijwillig c.q. met wederzijds goedvinden)
• Ontslagprocedure Kantonrechter
• Ontslagprocedure individueel UWV
• Ontslagprocedure collectief UWV
• Uitvoering door HR-professionals
• 24/7 bereikbaar (mail / telefoon)
• Helpdesk (korte vragen)
• Uitvoering door arbeidsrechtadvocaten
• Helpdesk (korte vragen)
• 10% korting op tarief arbeidsrecht advocaat