ESF logo 2014 zt rgb kopieEr is voor duurzame inzetbaarheid wederom ESF-subsidie beschikbaar, die in oktober 2016 kan worden aangevraagd.
Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door (preventieve) maatregelen op het gebied van management en organisatie van het werk, personeel en gezond en veilig werken. Werkgevers kunnen hun medewerkers behouden en versterken door hen uit te blijven dagen en eigenaarschap en zelfontplooiing te stimuleren. Verzuim kan op deze manier worden tegengegaan en de persoonlijke effectiviteit en medewerker tevredenheid kunnen verhoogd worden. Het zorgt voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.
Voor het aanvragen van de ESF-subsidie (projectaanvraag) en het werken aan duurzame inzetbaarheid heeft PIM uitstekende producten en diensten. Zo kan onze HR-scan worden ingezet om duurzaamheid te meten, het Medewerkers Loyaliteitsonderzoek (MLO) om de motivatie en loyaliteit van medewerkers vast te stellen en hebben we een effectieve verzuimtraining. Alle diensten worden uitgevoerd door HR-professionals.

Overzicht aanvraagcriteria

Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

 Thema PIM product 
 Maken van een bedrijfs- of organisatiescan  HR-scan
 Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers  MLO
 Bevorderen van gezond en veilig werken  MLO
Bevorderen van een leercultuur voor werknemers  MLO
Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers  MLO
Stimuleren van interne en externe mobiliteit HR professionals
Bevorderen van een flexibele werkcultuur MLO
Invoeren van arbeidstijdenmanagement HR professionals


Criteria

Elke organisatie met meer dan 2 medewerkers mag deelnemen. Een project mag hoogstens 12 maanden duren.Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest. De aanvrager dient aantoonbaar een deskundige adviseur in te zetten voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. PIM heeft ervaring met duurzame inzetbaarheid en beschikt over voldoende referenties.

Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn: Niet-subsidiabel zijn:
• directe kosten van de adviseurs • reis- en verblijfskosten van de adviseur
  • materiaalkosten
  • verletkosten
  • kosten van scholing